PROJECT building s.r.o.
ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ
Systém managementu jakosti ISO 9001:2008

Politika kvality

Prioritním záměrem vedení společnosti je zpracovávat projekty na vysoké kvalitativní úrovni s osobitým výtvarným projevem a originálním technickým řešením, aby se námi projektované stavby staly trvalým estetickým přínosem lokality, kde budou realizovány.

Členové vedení společnosti se spolu se všemi zaměstnanci rozhodli aplikovat systém řízení jakosti podle normy ISO 9001:2008 tak, aby byl efektivní, pružný a schopný zlepšování. Chceme systematicky rozvíjet péči o vnímání potřeb zákazníků a zvyšovat tak jejich spokojenost s naší prací. Procesy trvalého zlepšování budeme prosazovat při své každodenní činnosti. Vedení společnosti bude vytvářet podmínky pro soustavné vzdělávání zaměstnanců.

S našimi projekty budou spokojeni ti zákazníci,

  • kteří chtějí, aby se jejich stavby odlišovaly od ostatních osobitou výtvarnou architekturou za použití neokázalých jednoduchých výrazových prostředků;
  • kteří dávají přednost kvalitním materiálům s vysokou užitnou hodnotou a dlouhodobou životností, jejichž kvalita umožní minimalizovat náklady na údržbu po uplynutí záruční lhůty;
  • kteří dávají přednost trvalým estetickým hodnotám před krátkodobými módními efekty a kteří si dají v případě svých pochybností od našich architektů poradit.

Jsme přesvědčeni o tom, že respektováním těchto stanovených zásad docílíme dlouhodobého rozvoje naší společnosti a budeme pokračovat v budování naší pověsti jako odborně zdatného, kreativního a spolehlivého partnera.


Ing. Marie Blažkeová, Ing. Arch. Petr Stojan, Ing. Václav Rikan
jednatelé společnosti

Certifikát ke stažení (CZ)

Certifikát ISO
 
OSZ Prostějov


Administrativní nástavba ESOX


Rekonstrukce Nové radnice v Brně


VFU Brno, Klinika chorob malých zvířat


Rekonstrukce Kaunicových kolejí


Centrum VUT, Antonínská 1, Brno


Česká pojišťovna a.s., Rašínova 7, Brno


ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ
© WEBaction 2002-2020