PROJECT building s.r.o.
ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ
Systém managementu jakosti ISO 9001:2016

Politika kvality

Prioritním záměrem vedení společnosti je zpracovávat projekty na vysoké kvalitativní úrovni s osobitým výtvarným projevem a originálním technickým řešením, aby se námi projektované stavby staly trvalým estetickým přínosem lokality, kde budou realizovány.

Členové vedení společnosti se spolu se všemi zaměstnanci rozhodli aplikovat systém řízení kvality podle normy ISO 9001:2016 tak, aby byl efektivní, pružný a schopný zlepšování. Chceme rozvíjet péči o vnímání potřeb zákazníků a zvyšovat tak jejich spokojenost s naší prací. Budeme systematicky zjišťovat, monitorovat, analyzovat a čelit rizikům, která mohou nepříznivě ovlivnit kvalitu těch procesů, jež se následně mohou projevit ve snížení kvality naší práce. Procesy příznivě ovlivňující trvalé zlepšování budeme nadále prosazovat při své každodenní činnosti. Vedení společnosti bude rovněž vytvářet podmínky pro soustavné vzdělávání zaměstnanců.

S našimi projekty budou spokojeni ti zákazníci,

  • kteří chtějí, aby se jejich stavby odlišovaly od ostatních osobitou výtvarnou architekturou za použití neokázalých jednoduchých výrazových prostředků;
  • kteří dávají přednost kvalitním materiálům s vysokou užitnou hodnotou a dlouhodobou životností, jejichž kvalita umožní minimalizovat náklady na údržbu po uplynutí záruční lhůty;
  • kteří dávají přednost trvalým estetickým hodnotám před krátkodobými módními efekty a kteří si dají v případě svých pochybností od našich architektů poradit.

Jsme přesvědčeni o tom, že respektováním těchto stanovených zásad docílíme dlouhodobého rozvoje naší společnosti a budeme pokračovat v budování naší pověsti jako odborně zdatného, kreativního a spolehlivého partnera.

Ing. Marie Blažkeová, Ing. Arch. Petr Stojan
jednatelé společnosti v.r.

V Brně 1. 6. 2017

Certifikát ke stažení (CZ)

Certifikát ISO
 
OSZ Prostějov


Administrativní nástavba ESOX


Rekonstrukce Nové radnice v Brně


VFU Brno, Klinika chorob malých zvířat


Rekonstrukce Kaunicových kolejí


Centrum VUT, Antonínská 1, Brno


Česká pojišťovna a.s., Rašínova 7, Brno


ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ
© WEBaction 2002-2020