PROJECT building s.r.o.
ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ
Systém managementu jakosti ISO 9001:2016

Reference

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – přestavba 13. ZŠ ve Zlíně na Vysokoškolský areál

Investor: UTB Zlín
Náklady: 300 mil. Kč
Místo zakázky: Zlín, Jižní svahy
Činnost: Projektová dokumentace pro provedení stavby
Výkon autorského dozoru
Projekt: 2001
Realizace: 2002-2004
Zhotovitel: Imos a.s.
Autoři: Studio "Z":
Prof.Ing.arch. Helena Zemánková
Ing.arch Václav Zemánek
Ing.arch. Arnošt Čoupek
Zpracovatel PD: PROJECT building s.r.o.

fotodokumentace

zvětšit
zvětšit
seznam zakázek
 OSZ Prostějov


Administrativní nástavba ESOX


Rekonstrukce Nové radnice v Brně


VFU Brno, Klinika chorob malých zvířat


Rekonstrukce Kaunicových kolejí


Centrum VUT, Antonínská 1, Brno


Česká pojišťovna a.s., Rašínova 7, Brno


ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ
© WEBaction 2002-2021