PROJECT building s.r.o.
ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ
Systém managementu jakosti ISO 9001:2016

Reference

VFU v Brně – Klinika chorob malých zvířat – oprava rekonstrukce, dostavba

Investor: Veterinární a farmaceutická univerzita
Náklady: 250 mil. Kč
Místo zakázky: Brno, Palackého 1/3
Činnost: Projekt pro provedení stavby
Autorský dozor
Projekt: 2001
Realizace: 2002-2004
Zhotovitel: Unistav a.s.
Autoři: Ing.arch. Petr Stojan
Ing.arch. Hana Kuberová
Ing.arch. Vladislav Vrána
Zpracovatel PD: PROJECT building s.r.o.

Nominace na titul STAVBA ROKU 2004

zvětšit

fotodokumentace

zvětšit
zvětšit
zvětšit
zvětšit
zvětšit
zvětšit
významné zakázky
 OSZ Prostějov


Administrativní nástavba ESOX


Rekonstrukce Nové radnice v Brně


VFU Brno, Klinika chorob malých zvířat


Rekonstrukce Kaunicových kolejí


Centrum VUT, Antonínská 1, Brno


Česká pojišťovna a.s., Rašínova 7, Brno


ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ
© WEBaction 2002-2021