PROJECT building s.r.o.
ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ
Systém managementu jakosti ISO 9001:2016

Reference

Rekonstrukce Nové radnice v Brně

Investor: Statutární město Brno
Místo zakázky: Brno, Dominikánské náměstí 1
Činnost: Dokumentace k územnímu řízení
Projekt pro stavební povolení
Projekt: 2003-2004
Autoři: Ing.arch. Petr Stojan
Ing.arch. Elena Sládková
Ing.arch. Hana Kuberová
Ing.arch. Jan Podešva
Zpracovatel PD: PROJECT building s.r.o.

Rekonstruované objekty patří do souboru staveb bývalého Dominikánského kláštera a Stavovského domu, nejstarší části pochází z konce 16. století. Všechny budovy jsou tvořeny masivními zděnými stěnami z plných cihel, stropy jsou převážně cihelné klenuté, část stropů pod půdním prostorem je dřevěná trámová.
I. etapa rekonstrukce zahrnuje reprezentativní prostory velkých sálů – Sněmovní a Rytířský sál, včetně navazujících prostor šatny, foyeru, salonku nevěsty, nástupních a přístupových tras. Komunikační systému je doplněn o přístavbu s výtahem, dostatečným technickým a sociálním zázemím a důstojným přístupem do zahrady.
 

fotodokumentace

Fotomontáž
Vizualizace zasedací síně
Půdorys
seznam zakázek
 OSZ Prostějov


Administrativní nástavba ESOX


Rekonstrukce Nové radnice v Brně


VFU Brno, Klinika chorob malých zvířat


Rekonstrukce Kaunicových kolejí


Centrum VUT, Antonínská 1, Brno


Česká pojišťovna a.s., Rašínova 7, Brno


ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ
© WEBaction 2002-2021