PROJECT building s.r.o.
ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ
Systém managementu jakosti ISO 9001:2016

Profil

V roce 1990 vznikla jako jedna z prvních soukromých projekčních kanceláří firma PROJEKT, jejíž náplní byla projekční činnost ve stavebnictví. Počátkem roku 1993 se firma PROJEKT transformovala ve společnost PROJECT building s.r.o.

Dnes naše společnost zaměstnává několik pracovníků – architektů a stavebních inženýrů a má vytvořené pevné kooperační vztahy s projektanty technické vybavenosti objektu.

Společnost PROJECT building s.r.o. zavedla principy a postupy systému jakosti v souladu s normou ISO 9001:2016. Máme sjednáno pojištění profesní odpovědnosti za škody vzešlé z projektové a inženýrské činnosti.

Společnost působí v oblasti projektové přípravy a realizace staveb. Především se jedná o stavby pro správní budovy a soudy, vysoké školy, bankovnictví a zdravotnictví.

Naším cílem je nabídnout investorovi komplexní služby v oblasti projektování. Způsobem práce chceme pokračovat v budování pověsti společnosti jako odborně zdatného a spolehlivého partnera.

Organizační struktura

organizační schéma


OSZ Prostějov


Administrativní nástavba ESOX


Rekonstrukce Nové radnice v Brně


VFU Brno, Klinika chorob malých zvířat


Rekonstrukce Kaunicových kolejí


Centrum VUT, Antonínská 1, Brno


Česká pojišťovna a.s., Rašínova 7, Brno


ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ
© WEBaction 2002-2021