UTB ve Zlíně Centrum polymerních systémů

UTB ve Zlíně Centrum polymerních systémů

Knihovna Jiřího Mahena v Brně

Knihovna Jiřího Mahena v Brně

VFU v Brně Studijní a informační středisko

VFU v Brně Studijní a informační středisko

VFU v Brně pavilon farmacie

VFU v Brně pavilon farmacie

Konzervatoř Brno

Konzervatoř Brno

Architektonická kancelář

Project Bulding

Společnost působí v oblasti projektové přípravy a realizace staveb. Především se jedná o stavby pro vysoké školy, zdravotnictví, obchod. a veškerou občanskou vybavenost. Naším cílem je nabídnout investorovi komplexní služby v oblasti projektování. Způsobem práce chceme pokračovat v budování pověsti společnosti jako odborně zdatného a spolehlivého partnera ...

více o firmě

Významní klienti:

slide
slide
slide
slide
slide

Máte zájem o naše služby?

Nejnovější realizované projekty

Projekt 1
2008-2009
UTB - Centrum polymerních systémů
Více o projektu
Projekt 2
2013-2015
VFU Brno - pavilon farmacie
Více o projektu
Projekt 3
2017-2019
Konzervatoř Brno
Více o projektu
Projekt 4
2004-2012
VFU – Studijní a informační středisko
Více o projektu