UTB ve Zlíně – Centrum polymerních systémů

autor: PROJECT Building s.r.o., Ing. arch. Jan Podešva

projektant: PROJECT Building s.r.o.

realizace: 2013-2014

Nebyly nalezeny žádné obrázky